17 augustus

17 augustus
9e zondag van de zomer

Mattheus  15: 21 – 28

Heer, ontferm U
Jezus is het gebied van Tyrus en Sidon. Ook daar wordt hij meteen herkend als de Heer, de Zoon van David. Een vrouw vraagt om de kruimels van het Koninkrijk. Haar dochter is genezen. Ds J van de Meent gaat voor.