Opvang voor kinderen in de créche.

De Ark biedt opvang aan kinderen die gebruik willen maken van de créche.

Vanaf Juli 2014 is er geen rooster meer dat vrijwilligers dienst hebben. De vrijwilligers die zich willen blijven inzetten kunnen door de ouderling van dienst gevraagd worden om créche te draaien op het moment dat zij in de kerk zijn en als blijkt dat er een kindje in de créche is.

De ouderling van dienst kijkt of er kindjes naar de créche komen.

Het is voor ouders belangrijk om zich te melden bij de ouderling van dienst. Dan kan er gekeken worden wie van de vrijwilligers zich voor de opvang kan inzetten. De ouderling kan in overleg met de Kindernevendienst kijken of er kinderen zijn die willen oppassen.