15 juni

15 juni
Zondag Trinitatis

Heilige Doop en belijdenis

Psalm 8
Mattheus 28: 16 – 20
Op deze zondag van de Drie-eenheid horen van de laatste verzen van het evangelie van Mattheus waarin Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft de wereld in te trekken en iedereen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Ds David is voorganger.