3 juni: spreker Ab van Galen

AANDACHT VOOR ZIEKEN : WERELDWIJD EN DICHTBIJ HUIS

Op dinsdag 3 juni vindt in de Ark, ’t Kerkestuk 1 te Reeuwijk vanaf 20.00 uur een inspirerende avond plaats naar aanleiding van het werk “de zieken bezoeken”. Deze avond organiseert de P.G. de Ark in het kader van haar jaarthema “de zeven werken van barmhartigheid”.
Wij zijn verheugd dat Ab van Galen wil vertellen over zijn ervaringen met het aankijken tegen en omgaan met mensen met ziektes en beperkingen in de derde wereld.  Samen met zijn vrouw Jeannette geeft hij leiding aan de Hand in Hand Community in Ghana
(een leefgemeenschap voor kinderen met een verstandelijke beperking, met daarnaast een beschutte werkplaats voor jong
volwassenen).
Ook de tijd dat Ab van Galen als zendingsarts in Ghana werkte en zijn latere consultancy aan ziekenhuizen elders in de derde wereld leverde hem veel bijzondere ervaringen en nieuwe kennis op. Deze ervaringen als vertrekpunt nemend zullen we vervolgens reflecteren op hoe wij zelf binnen onze cultuur en gemeenschap omgaan met mensen die ziek zijn of beperkingen hebben. Wat kunnen wij betekenen voor hen: wereldwijd en dichtbij huis.

De toegang tot de avond is vrij, een vrijwillige bijdrage mogelijk.