8 juni

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 09.30 uur
  • Voorganger: ds. Jaap Koning
  • Bijzonderheid: Pinksterviering m.m.v. het Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten

 

Lezingen:

  • Handelingen 2 : 1 – 24
  • 1 Petrus 5 : 1 – 14

 

“De leerlingen van Jezus ontvangen de Heilige Geest. De brief van Petrus wordt afgesloten met een groet. Op dit feest van Pinksteren viert ds. Jaap Konink tevens zijn 40-jarig jubileum als predikant. Hij zal dan ook in deze dienst voorgaan.”