6 april

Haan2In deze viering gaat het over Petrus die vooral heel menselijk blijkt te zijn. We luisteren naar een lied van Stef Bos die precies dat bezingt. Petrus de man van de belijdenis en de verloochening. Rots waarop de kerk gebouwd is. Ds David is voorganger en de dienst begint om 09.30 uur.