16 maart

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: ds. David van Veen
  • Bijzonderheid: viering Heilig Avondmaal

Lezingen:

  • Jeremia 7 : 1 – 11
  • Matteüs 21 : 10 – 17

Zondag zien we Jeruzalem liggen en begrijpen we waarom de ‘ gouden poort’ dichtgemetseld is…. Na Jezus’ intocht gaat hij naar de tempel. Tijd voor een grote schoonmaak…..misschien juist wel in deze 40dagentijd……..