9 maart

  • Locatie: Petrus- en Pauluskerk, Reeuwijk-Dorp
  • Tijdstip: 9.00 uur
  • Voorgangers: ds. David van Veen en de heer Leo van Zoest
  • Oecumenische dienst, 1e zondag van de Veertigdagentijd

Lezing: Matteüs 4: 1-11

“Vandaag begint de 40-dagentijd. Periode van bezinning en bewustwording. Daarvoor is het goed om in de drukte van het alledaagse soms de stilte te zoeken. Ook Jezus doet dat aan het begin van zijn missie. Veertig dagen gaat hij de woestijn in, maar daar blijkt ook dat stilte soms best confronterend kan zijn….”