Oecumenische vieringen 2015

De data voor de oecumenische vieringen in 2015 zijn bekend:

18 januari 2015 – De Petrus en Paulus kerk – de week van de eenheid (09:00 u).

3 april 2015  – Goede vrijdag viering in de Ark (19:30 u).

7 juni 2015   –  De Petrus en Paulus kerk – vrij thema, misschien de 3 generatie viering (09:00 u).

20 september 2015  –  In de Ark  de vredes week viering (09:30 u).