16 februari

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: mw. drs. L.J. Koning-Polet uit Gouda

 

Lezingen:

Numeri 10: 29 – 34

Matteüs 4 : 12 – 17