Open Bijbel Cursus

scrollOpen Bijbel ‘ is een korte cursus waarin ds David van Veen van de Ark van Reeuwijk je meeneemt in de achtergrond en het ontstaan van de bijbel.

Ds David van Veen: “ De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en niet alleen voor “ kerk-mensen”. Het is gewoon interessant om over dit onderwerp en het onderzoek dat is gedaan meer te horen. Ik heb deze cursus afgelopen najaar ook reeds gegeven, maar vanwege de belangstelling daarvoor heb ik besloten hem nogmaals aan te bieden.”

In deze cursus leer je hoe de bijbel in elkaar steekt. Vragen worden beantwoord als waarom zijn bepaalde geschriften nu wel in de bijbel gekomen en andere niet? Waarom hebben de katholieken meer Bijbelboeken en hoe verhoudt zich dat tot de boeken die de Joden hanteren? Hoe is de bijbel überhaupt eigenlijk ontstaan? Ook wordt de gnostiek bekeken, een stroming waar een boek als de Da Vinci Code het over heeft en men leert zelfs een beetje Hebreeuws.

Data:                  woensdagen 26 februari, 5 maart en 12 maart
Tijd:                   20.00 uur
Plaats:               Ark van Reeuwijk (Tussenzaal), Kerkestuk 1 ( achteringang)
Website:            www.pgdeark.nl

Meer info en opgave:
 ds David van Veen
 / Email: predikant@pgdeark.nl