Leerhuis 2013 – 2014

Het oude Egypte-omslag Inmiddels is het Leerhuis weer enthousiast van start gegaan. Naar aanleiding van een aantal artikelen hebben we gekeken naar de verhouding van de bijbelse geschriften en de omliggende culturen en religies uit die tijd. De focus werd vooral bij Egypte gelegd.

De volgende keer willen we introductie maken naar de insteek van Tjeu van den Berk zoals hij dat ook in zijn boek ‘ Het Oude Egypte: bakermat van het jonge Christendom’. In dit boek staat hij stil bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het Christendom ten grondslag liggen. Na de introductie in het Leerhuis zullen we tot de zomer waarschijnlijk enkele hoofdstukken van dit boek behandelen.

Tjeu van den Berk is theoloog en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij heeft veel geschreven over het raakvlak tussen religie, psychologie, kunst en cultuur en is een veel gevraagd spreker.