5 januari

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 09.30 uur
  • Voorganger: drs. Ineke Koning-Polet te Gouda
  • Bijzonderheden: na de dienst gelegenheid voor nieuwjaarswensen

 

Lezingen:

  • Numeri 6 : 22 – 27
  • Matteüs 2 : 1 – 12

 

“Als Jezus geboren is, komen wijze mannen uit het Oosten hem zoeken. Ze hebben een bijzondere ster zien opgaan. De ster wijst hun de weg.”