12 januari

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 09.30 uur
  • Voorganger: ds. David van Veen
  • Bijzonderheid: viering van het Heilig Avondmaal

Lezingen:

  • Jesaja 42 : 1 – 7
  • Matteüs 3 : 13 – 17

 

“Een nieuw begin. Jezus laat zich dopen door Johannes. De doop in de Jordaan is een nieuw begin, een teken van Gods toekomst.”