29 december

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 09.30 uur
  • Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade

Lezingen:

  • Jesaja 61 : 10  –  62 : 3
  • Lucas 2 : 33 – 40

“Hanna komt heel vaak in de tempel, dag en nacht. Als Jozef en Maria met Jezus bij de tempel komen, brengt Hanna hulde aan God.”