22 december

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 09.30 uur
  • Voorganger: ds. Jaap Koning
  • Bijzonderheid: 4e zondag van de advent

Lezingen

  • 2 Samuel 11
  • Matteüs 1 : 1 – 17

 

“Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. Ze praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. Eén van hen is Batseba, ‘de vrouw van Uria’. Zij is een mooie vrouw, zó mooi dat koning David zijn ogen niet van haar kan afhouden.”