21 jan. Lezing: Eten voor de Hongerigen

21 januari Lezing: Eten voor de Hongerigen

Barmhartigheid — zeven keer doen – de hongerigen eten geven
“Eten voor de Hongerigen”
De Ark van Reeuwijk organiseert weer een speciale avond op 21 januari 2014 met Jouke Schat, Secretaris Voedselbank Nederland.

Jaarthema

Door onze diaconie is voorgesteld het dit seizoen over de “7 werken van de Barmhartigheid” te hebben als thema voor al onze activiteiten. De commissie V&T probeert inspirerende inleidingen te verzorgen. We willen Jezus ontmoeten door onze naaste op te zoeken en te helpen. Lees Mattheus 25 maar eens na.

001_food-image-DIS142304I01Lezing Jouke Schat

De volgende avond van de “Ark van Reeuwijk” met sprekers over deze 7 werken van de Barmhartigheid is op 21 januari 2014. Het gaat dan over “Eten voor de hongerigen” met als speciale spreker dhr. Jouke Schat, Secretaris “Voedsel bank Nederland”.

“Eten voor de hongerigen” gaat in op de armoede en de daarmee verbonden voedsel problematiek hier en elders. Daarbij dachten we natuurlijk al snel aan de voedselbank. Dhr. Jouke Schat, Secretaris van Voedselbank Nederland, komt een avond met ons mee te denken.

Voedsel tekort heeft ook te maken met hoe we aan ons voedsel komen. Zowel op wereldschaal als lokaal. De avond zal gaan over:

  • Waarom groeit het aantal gebruikers van de Voedselbank, ook in Reeuwijk.
  • Wat is er gaande op voedselgebied? Wat gebeurt er en wat is er aan de hand?
  • Waarom is er ook zo veel voedselverspilling? Veel voedsel wordt weggegooid.
  • Wat is verantwoord eten? Is ons eten fout, letterlijk of figuurlijk?
  • Kan de wereld gevoed worden? Nut en onnut van doemdenken.
  • Wat moet er gebeuren? Perspectieven. Wat kunnen we doen? Enz.

We zijn natuurlijk al druk bezig voor de voedselbank hier en een aantal van ons gaat ook hierbij helpen. Maar het lijkt ons ook geweldig belangrijk om het onderwerp te verbreden en met elkaar hierover in gesprek te gaan.

De avond begint om 20.00 u in de Ark te Reeuwijk.
Kerkestuk 1.
Anne van Urk en Mandy van Oldenborg
E-mail: h
a.vanurk@hetnet.nl en mandyvanoldenborgh@xs4all.nl