15 december

  • locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • tijdstip: 09.30 uur
  • voorganger: ds. David van Veen
  • bijzonderheden: 3e zondag van de advent en introductie van het 3e werk van barmhartigheid: de hongerigen voeden

Lezingen:

  • Ruth 4
  • Matteüs 11: 2 – 11

“Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. Ze praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. Eén van hen is Ruth, Als haar man, haar zwager en haar schoonvader overleden zijn, blijft zij trouw aan haar schoonmoeder. Ze gaat met Noömi mee naar Bethlehem. Daar trouwt ze uiteindelijk met Boaz en krijgt ze een zoon.”