8 december

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: ds. David van Veen
  • Bijzonderheid: 2e zondag van de Advent

 

Lezingen:

  • Jozua 2
  • Matteüs 3: 1 – 12

 

“Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. Ze praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. Eén van hen is Rachab. Toen het volk Israël op weg was naar het beloofde land, hielp zij twee verspieders in Jericho.”