1 december

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: ds. David van Veen
  • Bijzonderheid: 1e zondag van de Advent

 

Lezingen

  • Genesis 38: 1 – 30
  • Matteüs 24: 32 – 44

 

“Jozef en Maria leven toe naar de geboorte van Jezus. Ze praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. De eerste van hen is Tamar. Toen haar man stierf, was er niemand die voor haar zorgde. Door een list zorgde Tamar ervoor dat ze toch een toekomst had.”