24 november

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: drs.  Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden

 

Lezingen:

  • 2 Koningen 5 : 1 – 27
  • Lucas 21 : 5 – 19

 

“Naäman is een belangrijke man. Als hij ziek wordt, komt hij uiteindelijk bij de profeet Elisa terecht. Die zegt dat hij zich zeven keer moet baden in de Jordaan, dan zal hij genezen zijn.