17 november 2013

  • Locatie: kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: ds. David van Veen
  • Bijzonderheden: viering van het heilig avondmaal
  • m.m.v. het Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten

Lezingen

  • 2 Koningen 4: 38 – 41
  • Lucas 20: 27 – 38

“In de kring van de profeten wordt een maaltijd gemaakt, maar het is bitter. Elisa strooit meel in de pot en de bittere smaak is helemaal verdwenen.”