10 november 2013

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: ds. J.H. Langelaar

 

Lezingen

  • 2 Koningen 4 : 8 – 37
  • Lucas 19: 41 – 48

 

“In Sunem komt Elisa vaak op bezoek in een huis. Hij kondigt aan dat er een kind geboren zal worden. Jaren later sterft het kind, maar Elisa blaast het nieuwe adem in.”