Inzameling Kleding voor Dorcas

kleding_2Van 29-09 tot 02-11-2013

Het jaarthema van de Ark is: De zeven werken van Barmhartigheid. Momenteel staat het werk: ‘ de naakten kleden’ centraal. Dat willen we de komende tijd heel ‘ letterlijk’ nemen en zamelen daarom kleding in voor Dorcas. Alle kleding is welkom, mits deze schoon en heel is en in een dichte zak. Meer informatie over Dorcas vindt u hier.

Kleding inleveren:

  • De Ark :  alleen zondagochtend voor en na de dienst
  • Marc Hop:  Tel 0182-394889
  • Tineke Kwakernaak  : Tel 0182-393981 ( ook voor vragen) 

HELPT U MEE ?