27 oktober

  • Locatie: Kerkelijk centrum De Ark
  • Tijdstip: 9.30 uur
  • Voorganger: dhr. A. Z. de Velde Harsenhorst uit Leusden

Lezingen

  • I Koningen 21
  • Lucas 18: 9 – 14

Achab heeft gezien dat de God van Elia grote dingen kan doen. Maar weet de koning nu ook wat het betekent om te leven met God? Als Achab ten koste van een ander pakt wat hij hebben wil, gaat Elia naar hem toe en vertelt dat het zo niet kan.