20 oktober 2013

  • Locatie: Kerkelijk Centrum De Ark
  • Tijdstip: 9:30
  • Voorganger: mw.ds. H.B. Graafland uit Veenendaal

Lezingen:

  • I Koningen 19: 19 – 21
  • Lucas 18: 1 – 8

Elia gooit zijn profetenmantel om de schouders van Elisa. Elisa kan hem opvolgen, het profetenwoord houdt niet op. Ds. Graafland gaat voor.