Koorleden gezocht voor concert

Iedereen is welkom om in het koor mee te zingen voor het herdenkingsconcert op 3 november.De repetities worden gehouden in De Ark op drie zondagen: 6, 13 en 27 oktober, van 19.30 tot 22.00 uur, en op zaterdag 2 november van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten voor deelname bedragen € 20 p.p. Als u mee wilt doen, kunt u zich opgeven bij Bert Kwast (b.kwast@planet.nl, of 06 13660463)

Begin november worden met Allerzielen de mensen herdacht die zijn overleden. “Allerzielen” is een begrip uit de katholieke kerk, maar inmiddels sluiten ook tal van andere kerken zich bij deze traditie aan. En ook buiten de kerken worden herdenkingsactiviteiten georganiseerd, meer en meer ook op een begraafplaats. Begrijpelijk, want de behoefte om in herinnering om te zien naar mensen met wie we hebben samengeleefd, beperkt zich niet tot alleen een groep kerkmensen.

_mg_1406

 

Begin november wil De Ark van Reeuwijk een brug slaan tussen herdenken binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Dit gebeurt in een concert onder leiding van dirigent en componist Nico Hovius, werkzaam in Amsterdam en woonachtig in Gouda, met de sopraan Carolien Stam en klarinettist Bernard Bruinsma.

Op zondagavond 3 november wordt in een herdenkingsconcert in De Ark het Requiem voor de levenden uitgevoerd. Voor dit stuk hebben tekstdichter Gert Jan Slump en componist Nico Hovius zich laten inspireren door onder meer het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Enkele liederen uit dit Requiem worden op de ochtend van diezelfde 3e november al in de kerkdienst gezongen.