31 oktober start cursus: Open Bijbel

 ‘ Open Bijbel ‘ is een korte cursus waarin ds David van Veen je meeneemt in de achtergrond en het ontstaan van de bijbel. 

In deze cursus leer je hoe de bijbel in elkaar steekt. Vragen worden beantwoord als waarom zijn bepaalde geschriften nu wel in de bijbel gekomen en andere niet? Waarom hebben de katholieken meer bijbelboeken en hoe verhoudt zich dat tot de boeken die de Joden hanteren? Hoe is de bijbel überhaupt eigenlijk ontstaan? Ook wordt de gnostiek bekeken, een stroming waar een boek als de Da Vinci Code het over heeft en we leren zelfs een beetje Hebreeuws.

Data:      31 oktober, 7 november en 14 november ( donderdagen)

Tijd:       20.00 uur

Plaats:   Ark van Reeuwijk ( consistorie), ’t kerkestuk 1

Meer info en opgave:
ds David van Veen
Telefoon: 0182 – 300425 , Email: predikant@pgdeark.nl