Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Dominee David van Veen

Dominee worden lag niet in de lijn de verwachting. Als hoofdvak had ik Boeddhisme gekozen en mijn eerste werken was bij de NCRV als bureauredacteur van het programma ‘ Heilig Vuur’. Maar hoe uitdagend dit werk ook was, ik miste het verdiepende contact met mensen met wie je samen op weg gaat. Zo besloot ik dan toch een nieuwe stap te zetten en werd ik dominee in Landsmeer, onder de rook van Amsterdam.

IMG_6040

Liturgisch breed

Sinds een aantal jaren ben ik nu de predikant van De Ark van Reeuwijk. Ik doe dat voor 80% en zorg daarnaast voor mijn kinderen. De Ark is een gemeenschap waar ik, mijn vrouw Paola en onze twee kinderen, Isaac ( 11jr)  en Samuel ( 7jr),  ons thuis voelen en waar iedereen mag meedoen. Bij het avondmaal zeg ik altijd: “ Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt”. Ook liturgisch ben ik breed georiënteerd van jongerendiensten met eigentijdse muziek tot de liturgie van de paasnacht, van Bach tot Oosterhuis en Taizé. Ik maak gebruik van ( sociale) media, ook in kerkdiensten. Een onderwerp waarover ik les heb gegeven aan beginnend predikanten aan het theologisch seminarie. Daarnaast gebeurd ook niet alles in dat ene uur op zondag, maar juist ook in de groepen die de Ark rijk is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze 30+groep Jong Belegen, Sundays, de ouderenmiddagen, meditatieavonden, het Leerhuis, de lezingen van Zinspelen etc

IMG_6028Benedictijns

De Benedictijnse spiritualiteit is voor mij een leidraad en ik ben als oblaat verbonden aan de St Willibrordsabdij te Doetinchem. Regelmatig verblijf ik in de abdij en neem ook ieder jaar een groep mee om van het kloosterleven te proeven. Ook ben ik betrokken bij de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland die de regel van Taize volgen. Als voorzitter van de Stichting ‘ Vrienden van Grandchamp’ komt dat ook praktisch tot uiting. In de Ark komt dat terug in de maandelijkse meditatiegroep die ik mag begeleiden. Die verstilling van het kloosterleven heb ik nodig, maar blijf tevens een echte Bourgondiër die voluit van het leven geniet. In die zin vind ik het altijd mooi dat Jezus’ eerste wonder het veranderen van water in wijn was…

Naast de kerk

Naast een goed glas wijn genieten wij van het plassengebied vanaf ons bootje. Wij zijn echt buitenmensen; houden erg van reizen en doen we als gezin aan bergsport. Ik hou van lezen, piano spelen, koken, sporten en genieten wij van een brede kring van familie en vrienden. Binnen de kerk ben ik actief bij de Bond voor Nederlandse Predikanten en de genoemde stichting voor Grandchamp. Ook buiten de kerk ben ik in een aantal verbanden actief en ben onder andere betrokken bij een kamp op Vlieland en lid van de Lions. Als gezin zijn we maatschappelijk betrokken bij Reeuwijk en daarom rij ik onder andere mee als vrijwilliger op de vuilniswagen en sta als badmeester langs de rand van het zwembad Meer…..