Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Geef om de Ark

Geef om De Ark

Algemeen
Voor de koop, het onderhoud en de renovatie van De Ark hebben we de afgelopen jaren een flink bedrag gespaard. Maar van meet af aan was het duidelijk dat we daaraan niet genoeg zouden hebben. We moeten nu € 200.000 inzamelen. Daarom doen we een beroep op u voor een financiële bijdrage en voor uw hulp bij de organisatie van activiteiten.

Het rekeningnummer is NL88RABO0354919628 ten name van de Prot. Gemeente De Ark, o.v.v. Onderhoudsfonds.

Contactpersoon: Bert Kwast, b.kwast@planet.nl, 06 13660463

 


naamloos
Het sponsorbord: voor de symbolische sponsoring van het onderhoud

Op het sponsorbord in de tussenzaal kunt u zien waar we allemaal geld voor nodig hebben om onze Ark op te knappen. Onder het bord vindt u invulformulieren en een formulier voor uw eigen administratie.

Voor:

O              het nieuwe dak (780 m² )                                                  €   50,00 / m²

O              nieuwe gordijnen kerkzaal, tussenzaal etc.                   €    35,00 / m²

O              isolatie en modernisering

diverse zalen                                                                                       €  100,00 per onderdeel

 

O              nieuwe keuken                                                                        €   250,00 per onderdeel

O              nieuwe kozijnen                                                                      €  1000,00 per kozijn

O              nieuwe toiletgroepen                                                             €  750,00 per ½ toiletgroep

O              Algemene gift  :

 

Actuele stand

€ 24.525 op de rekening

€ 27.900 toegezegd

 

Laatste nieuws voor Geef om de Ark