Archief

ANBI

Door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling Klik voor meer info.

Leerhuis

RB_Lamed


Leerhuis

Het woord ” leerhuis” komt uit de Joodse traditie; een plaats om gezamenlijk de religieuze geschriften te bestuderen en te bespreken. Ons Leerhuis komt één keer per maand  samen van 10 – 11.30  uur in de Ark  bijeen om onder leiding van ds. David van Veen een vooraf thuis gelezen boekdeel te bespreken.

Dat zijn boeiende studies , waarmee wij ons verdiepen in nieuwe theologie, mythische bijbelverhalen en andere religies!

Leerhuis in 2016—2018

Voor de komende Leerhuis- bijeenkomsten is voor periode tot december 2017 is als studieboek gekozen:

9200000045983480Erfenis zonder testament

Filosofische overwegingen bij de tien geboden

In dit mooie boekwerk gaan Hans Achterhuis en Maarten van Buuren met inzichten van grote filosofen op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude vragen,waardoor het boek voor filosofisch en theologisch geïnteresseerde lezers een verrassende leeservaring zal zijn! Het afgelopen seizoen zijn we al ver gekomen met het boek en we hopen tegen Oud & Nieuw 2017 uit te hebben.

Data najaar 2017
Op 7 september het Zevende gebod: ‘Gij zult niet echtbreken’.Dit hoofdstuk begint op blz. 163 en bevat o.a. het overspel-verhaal van Tamar en Juda in Genesis 38 en een lange tekst van Tristan en Isolde.

Op 5 oktober het Achtste gebod: ‘Gij zult niet stelen ‘. Mooie behandeling van Hans Achterhuis met herontdekking van de meent. Blz. 183 e.v.

Op 2 november , het Negende gebod : ‘ Gij zult geen valse getuigenis spreken’ . Vanaf blz. 203.

-Op 7 december afsluiting van met het Tiende gebod : Gij zult niet begeren , blz. 224 e.v.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent en aan deze studie-bijeenkomsten wilt meedoen , kunt u contact opnemen met Anneke Rothuizen , tel. 0172-408001 of met mij , tel.0182-394098.

Bram Schuman.

Voorbeelden uit de laatste jaren :

  • In 2008/2009 werd het spannende en dikke boekwerk Een geschiedenis van God,de studie van Karen Armstrong over vierduizend jaar Jodendom ,Christendom en Islam , bestudeerd.
  • In 2010 het boekje De kracht van bijbelse beelden van ds. Carel ter Linden ; bijbelverhalen vol symbooltaal ,ooit door mensen geschreven met geïnspireerde bedoelingen!
  • In  2011 het wat oudere boekje van Feitse Boerwinkel : Meer dan het gewone—over Jezus en zijn bergrede. D
    aarbij werd door David ook de Boeddhistische lezing van de bergrede toegelicht .
  • Na de studie in 2012 van het boekje Aartsvaders en – moeders , de mythische oer-verhalen van de eerste bijbelse personen, hebben we in 2013 het boek van de Franse filosoof  Frederic Lenoir gelezen :  Socrates, Jezus ,Boeddha , drie Leermeesters . Dat werd een zoektocht naar waarheid en wijsheid!
  • In 2014 het boek van Niek Schuman, ‘ Mijn jaren van geloven/ voorgoed verleden, blijvend visoen. Een prachtig boek in de stijl van Geert Mak waarin biografie en theologie op een verrassende en heldere manier samenkomen.
  • In 2015 het boek ‘ Geloven tegen beter weten in’ van Wil van den Bercken.

Wilt u meedoen? Informatie bij:
Anneke Rothuizen,tel.0172-408001 / e-mail anneke.rothuizen@hetnet.nl
Bram Schuman , tel 0182-394098 /e-mail a.schuman2@kpnplanet.nl